Ставищенський архівний сектор

архівного віллілу Білоцерківської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2021 рік


Робота архівного відділу Ставищенської районної державної адміністрації у 2021 році спрямована на виконання планових завдань розвитку архівної справи в районі, на організацію роботи по забезпеченню обліку схоронності документів у відділі та відомчих архівах. У своїй роботі відділ керувався Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Правилами роботи архівних установ, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Державного архіву Київської області, розпорядженнями, дорученнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами Державного архіву Київської області.

Прийнято на державне зберігання 820 од.зб. управлінської документації.

Зроблено ремонт 12 документів з паперовою основою із запланованих 10 од.зб.

Оправлено та підшито 1081 од.зб.

Закартоновано у зв’язку з прийомом на державне зберігання 820 од.зб.

Проведено перевіряння наявності документів 6 фондів – 3360 од.зб.

Погоджено ЕПК:

-         описів з особового складу 218 од.зб.

-         номенклатур справ - 4

Взято участь 2 семінарах організованими райдержадміністрацією та районною радою.

 

 Виконано:

-         341 тематичні запити

-         21 соціально-правового характер

-         надійшло всього - 357 запитів

Підготовлено:

3 онлайн-виставки за архівними документами

 

5 користувачам видано 28 од.зб. за 11 відвідувань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   Внесено відповідні зміни в облікові документи, доповнено справи фондів та наглядові справи.