Архівний сектор

Ставищенської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 1 особа – начальник відділуphoto
Бондарець Оксана Миколаївна

-

призначена на посаду начальника архівного відділу Розпорядженням № 334 голови райдержадміністрації від 17.09 1997 р.

У 1999 році закінчила Київський національний університет культури та мистецтв. Отримала спеціальність бібліограф-архівіст.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує, контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначає та звільняє з посади працівників відділу.